Kelebihan Ilmu

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

keutamaan-ilmu

شهد الله انه لآ اله الاّ هو والملئكة واولو العلم قآئما بالقسط
Allah mengakui bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain dari pada-Nya dan malaikat-malaikat mengakui dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan”
(QS Ali Imran : 18)

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت
Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat.”
(QS Al Mujadalah : 11)

Read more

Rukun Puasa

 

فصل : أركانه ثلاثة :

Rukun yang menunjukkan hakikat puasa ada tiga, yaitu :

 

نية ليلا لكل يوم في الفرض

Rukun puasa fardhu -walaupun nadzar atau qadha’ atau denda atau puasa anak yang belum baligh- yang pertama adalah niat berpuasa di setiap hari antara maghrib hingga terbit fajar yang sesungguhnya.

Apabila niat di malam pertama bulan Ramadhan untuk berpuasa satu bulan . . . maka hal itu tidak cukup kecuali hanya untuk hari pertama. Namun seyogyanya berniat semacam itu dengan maksud mengikuti pendapat Imam Malik, agar dinyatakan sah menurut pendapatnya puasa yang lupa niat di malam harinya.

Read more

Syarat Wajib Puasa

 فصل : شروط وجوبه خمسة :

إسلام, ۲-تكليف, ۳-إطاقة, ٤-صحة, ۵-إقامة

Syarat wajib puasa ada lima, jika terpenuhi seluruhnya maka wajib baginya berpuasa, namun bila salah satu syarat tidak ada maka tidak wajib berpuasa.

Pertama, Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir, namun beda dengan orang murtad, karena dahulunya dia sebagai muslim.

Kedua, Mukallaf, yaitu berakal dan baligh, sehingga tidak wajib bagi anak yang belum baligh dan orang gila.

Read more

Syarat Sah Puasa

فصل : شروط صحته أربعة أشياء :

إسلام , و ۲-عقل , و۳-نقاء عن نحو حيض , و٤-علم بكون الوقت قابلا للصوم

Syarat sah puasa -walaupun puasa sunnah- bila terpenuhi empat hal pada orang yang berpuasa, yaitu :

Pertama, orang tersebut muslim, maka tidak sah puasa orang kafir dengan berbagai macam kekufuran.

Kedua, berakal, maka tidak sah puasa orang gila.

Ketiga, bersih dari haid dan nifas, maka wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah puasanya, bahkan diharamkan menahan diri bagi keduanya dengan niat puasa, karena melakukan ibadah yang dianggap tidak sah oleh syari’at.

Read more

1 2 3