BERBUAT DOSA DAN BERTAUBAT

Perkara hukum wajib, sunnah, haram dan mubah merupakan perkara yang perlu diketahui oleh setiap muslim. Apabila seorang muslim belum mengetahui hukum tentang suatu perkara dan perkara yang ia lakukan adalah wajib, maka ia harus meneruskannya meski pada awalnya ia tidak tahu hukum yang sebenarnya. Apabila seseorang melaksanakan sesuatu dan ternyata hukumnya sunnah, maka sayang jika ditinggalkan. Hendaknya ia tetap mengerjakannya.

Ada pun jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah haram namun tidak ia sadari, maka ketika ia sudah mengetahui hukumnya, ia harus berhenti dan meninggalkannya.

Read more

1 10 11 12